Omgevings-management

Omgevingsmanagement Omgevingscommunicatie
Omgevingsmanagement: zorgvuldige communicatie & inzicht in elkaars belangen helpen bij het vinden van werkbare oplossingen

Krachten in het veld

krachtenveldanalyse omgevingsmanagement omgevingscommunicatie

Onvoldoende communicatie met belanghebbenden bij een verandering in de openbare ruimte leidt vaak tot strijd en vertraging. 

 

Daarom start omgevingsmanagement met een krachtveldanalyse, waarin ik de verschillende belanghebbenden in kaart breng. Van vrienden en coalitiegenoten tot twijfelaars en vijanden. 

 

Dan kan de creatieve zoektocht naar een gezamenlijk einddoel beginnen. Inzicht krijgen in elkaars belangen & zorgvuldige communicatie helpen bij het vinden van werkbare oplossingen. 

Iedere fase van een bouwproject

Omgevingsmanagement Omgevingscommunicatie
Verandering in de openbare ruimte roept tegenstrijdige belangen op en geeft hinder. Fotografie door Yvonne Compier.

In iedere fase van een bouwproject is relatiebeheer met de omgeving van cruciaal belang. In de initiatieffase is veel aandacht voor het opbouwen van de relaties belangrijk. In de voorbereidingsfase zijn het veel juridische en maatschappelijke randvoorwaarden. Maar ook de uitvoering, overdracht en exploitatie kennen momenten waarop de omgeving het verloop van het project kan bepalen. 

 

Communicatie is altijd de rode draad in omgevingsmanagement. Het mag duidelijk zijn dat daar mijn specialiteit ligt. Als het nodig is, dan werk ik samen met De Omgevingsmanager.

Vier uitgangspunten

Ik baseer mijn werkwijze op deze vier uitgangspunten:

- Streven naar gelijkwaardigheid

- Werken aan gezamenlijkheid

- Aandacht voor de relatie

- Sturen op betrouwbaarheid