Draagvlak verwerven

Participatie begint met een oprechte nieuwsgierigheid naar de ander
Participatie begint met een oprechte nieuwsgierigheid naar de ander

Participatie: iedereen een passende rol

Draagvlak verwerven is onlosmakelijk verbonden met zorgvuldige communicatie en met participatie. Omdat ieder project zo zijn eigen unieke kenmerken heeft is procesbegeleiding bij gebiedsontwikkeling steeds weer maatwerk.

 

Door belanghebbenden te laten participeren in het veranderingsproces geef je mensen invloed. En een deel van de controle over hun eigen leven en leefomgeving. Bewoners, ondernemers of gebruikers van een gebied: zij zijn allemaal gebiedsexperts! Plannenmakers en belanghebbenden kunnen veel van elkaar leren. Zo draagt participatie bij aan de hoogst haalbare oplossing voor de opgave waar jij voor staat. 

 

We geven iedere speler een passende in het veranderingsproces, afhankelijk van zijn belang.  Communicatie stemmen we daar als maatwerk op af. Daarbij is het ook belangrijk om radicaal transparant te zijn over met wie je spreekt en op welke trede van de participatieladder iedereen staat. Dan bepalen we welke communicatiemiddelen we inzetten om iedere speler goed te informeren en te betrekken. Van website en social media tot brief en interactieve bijeenkomsten.