Interactieve bijeenkomsten

LEGO® SERIOUS PLAY® - facilitator

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) is een methodiek om deelnemers in een proces van creatief denken te brengen en samen problemen op te lossen

LEGO® SERIOUS PLAY®: de beleving is uniek, het resultaat verrassend
LEGO® SERIOUS PLAY®: de beleving is uniek, het resultaat verrassend

Factor C - facilitator

Factor C is een manier van werken die helpt om strategisch aan de slag te gaan met communicatie. Factor C is bij uitstek geschikt voor projecten en programma's waar omgevingsgericht of opgavegericht wordt gewerkt

Factor C: van een actoren- en krachtenveldanalyse naar een kernboodschap en message house
Factor C: van een actoren- en krachtenveldanalyse naar een kernboodschap en message house

Participatiebijeenkomsten bij veranderingen in de ruimtelijke ordening

De omgevingswet verplicht iedere initiatiefnemer straks om met de omgeving in dialoog te gaan. Rilato helpt je op weg met een strategische benadering en praktische ondersteuning voor effectieve, interactieve bijeenkomsten (zowel online als offline)

Een zorgvuldig ontwerp van een participatiebijeenkomst is belangrijk om mensen met uiteenlopende belangen met elkaar te verbinden
Een zorgvuldig ontwerp van een participatiebijeenkomst is belangrijk om mensen met uiteenlopende belangen met elkaar te verbinden

Mijlpalen vieren

Ieder project kent een kantelpunt. Het moment waarop er ook ruimte komt om een mijlpaal met elkaar te vieren. Een start bouw, een hoogste punt of een oplevering of overdracht. Ook voor de organisatie van deze evenementen kan je bij Rilato terecht.

Evenementen markeren de feestelijke momenten in een gebiedsontwikkeling
Evenementen markeren de feestelijke momenten in een gebiedsontwikkeling