Communicatie

Communicatie is verbinding maken. Tussen samenwerkende partijen. Met omwonenden en bewoners. Of klanten. Al meer dan 15 jaar adviseert Rilato overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties over omgevingsmanagement en omgevingscommunicatie. 

 

Krachten in het veld

Doeltreffende communicatie bereik je alleen als je eerst draagvlak creëert. Dit begint bij een krachtveldanalyse waarin ik de verschillende belanghebbenden in kaart breng. Van vrienden en coalitiegenoten tot twijfelaars en vijanden. Voor iedereen op jouw schaakbord van belangen, is communicatie op maat de weg naar draagvlak en verbinding. 

 

Strategie én uitvoering

Rilato helpt koers te bepalen, complexe boodschappen over te brengen en belanghebbenden betrokken te houden. Dat betekent niet alleen een strategische aanpak bedenken, maar ‘m ook mee uitrollen. Van het organiseren van events en workshops tot het optuigen van een creatief team met ontwerpers en copywriters. Het faciliteren van een goed gesprek kent enorme variaties in de uitwerking. 

afbeelding met opdrachtgevers omgevingsmanagement omgevingscommunicatie gebiedscommunicatie

Omgevings-management

Je zoekt een partner die begrijpt waar je als organisatie mee bezig bent en die tegelijkertijd steeds de vertaling kan maken naar de (potentiële) bewoner, ondernemer of gebruiker van een gebied. Een partner die kan schaken op al deze verschillende borden.


Tarieven

Ik besteed tijd en aandacht aan opdrachtgevers en de uitdagingen waarvoor je mij inschakelt. Ik zorg dat ik jouw wereld ken. Om je optimaal van dienst te zijn, investeer ik steeds in mijn kennis en vaardigheden.

 

Het liefste werk ik op basis van noodzaak en met een doel om jouw project verder te helpen. Dan kan ik een duidelijk all-in-prijspakket voor je maken.

 

Vaak willen opdrachtgevers toch inzicht in tarieven hebben om verschillende partijen met elkaar te vergelijken. Je kan onderstaande informatie als referentie gebruiken:

mijn tarieven variëren voor kortlopende (freelance) en spoedeisende opdrachten van € 95,- tot € 150,-. Bij opdrachten die minimaal 3 maanden lopen en meer dan 120 uur aan inzet vragen, kan ik tarieven tussen de € 85,- en € 125,- bieden. Mijn tarieven zijn exclusief BTW en inclusief reiskosten.

Draagvlak verwerven

Of het nu gaat om een herstructurerings-, een infrastructurele-, een lastige wateropgave of de energietransitie gaat. 

Ieder project heeft zo zijn eigen unieke kenmerken. Daarom is procesbegeleiding bij gebiedsontwikkeling steeds weer maatwerk.


Interactieve bijeenkomsten

Draagvlak ontstaat door verbinding. Partijen (fysiek of online)  bij elkaar brengen is zeer effectief om inzicht in elkaars belangen te krijgen. Met een achtergrond in congresorganisatie bundel ik al mijn kennis voor effectieve groepsbijeenkomsten met energieke methodieken. 


logo Studi003

Samen met mijn partner Heleen Röling run ik Studi003. Samen kunnen we onze opdrachtgevers meer kennis, flexibiliteit en continuïteit bieden bij positioneringsvraagstukken en gebiedspromoties